Az Tehlikeli Sınıf Hizmet Alıyor

Az tehlikeli sınıf hizmet alıyor. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş yerleri üç sınıfa ayrılmıştı. 01 07 2020 itibariyle az tehlikeli sınıfta hizmet almaya başladı.  Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıf hizmet alıyordu. 01 07 2020 itibariyle az tehlikeli sınıfta hizmet almaya başladı. 6331 sayılı yasaya göre, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılarak, iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre kademeli olarak iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü getirilmiş ve tehlikeli ve çok tehlikeli olan iş yerlerinde bu yükümlülüklerin yerine getirilip uygulanmasına 2012 ve 2016 tarihlerinde geçilmişti.

Az tehlikeli sınıf hizmet alıyor
Az tehlikeli sınıf hizmet alıyor

Az Tehlikeli  Sınıfa Zorunluluk Geldi

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla, bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun’un 86. maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’un 38. maddesinde yapılan düzenlemeye göre  01.07.2020 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan Kamu ve özel sektörün bütün iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri Hekimi çalıştırmak veya bunlardan hizmet almak zorunludur. 01 07 2020 tarihi itibariyle, Artık tehlike sınıflarının tamamı, iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorunda. Ceza almamak için tüm işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almanın zorunlu olduğunu, tüm işverenlerin bilip, bu konuda bilinçli olması gerekiyor.

Geniş Bir Alanı Kapsıyor

Apartmanlar, bakkallar, marketler, emlakçılar, mal satışı yapanlar, toptancılar, kısacası nace koduna göre az tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerleri iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorunda. Kamu alanında hizmet sunan az tehlikeli sınıfta yer alan,  hükümet binası, okullar, müdürlükler, muhtarlıklar, odalar gibi kurumlarda, İş Sağlığı ve Güvenliği zorunlu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bakanlık uzun yıllar az tehlikeli sınıfta hizmet alma mecburiyeti süresini, 2012 yılından bu zamana kadar uzattı.

01 07 2020 tarihi itibariyle süre uzatımı sona erdi ve artık az tehlikeli sınıfta iş sağlığı ve güvenliği  hizmeti alıyor. Trakya Çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği olarak, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu, Ergene, Veliköy, Velimeşe, Kızılpınar, Karaağaç, Saray, Vize, İstanbul, Silivri, Çatalca, Değirmenköy, Hadımköy civarında apartmanlara, site yönetimlerine, fabrikalara, esnaflara ve iş yerlerine tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa hizmet veriyoruz. Fiyat teklifini bizden almadan, son kararınızı vermeyin. Kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet için, Çerkezköy iş sağlığı ve ğüvenliği doğru seçim. Telefon: 0282 726 35 35

Bakanlıktan İş yerinde Koronavirüs Yasası

Bakanlıktan İş yerinde Koronavirüs Yasası; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 19 maddelik kılavuz, şantiye çalışanlarının ve İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin dikkatine sunuldu. ‘Şantiyelerde 19 Adımda Yeni Tip Koronavirüse Karşı Korunun’ başlıklı tüm önlemlerin yer aldığı kılavuzda, işverenin iş yerinde aldığı tedbirleri çalışanlara bildirmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Birden fazla işverenin bulunduğu şantiyelerde alınacak tedbirlerde, işbirliği ve koordinasyona, işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterilmesi gerektiği bildirildi. Kılavuza göre; mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellenecek, çalışanlarda koronavirüs tespit edilmesi durumunda geliştirilecek eylem planında da yapılması gerekenlere yer verilecek. Görevlendirilen çalışanlar ve sorumlulukları belirlenecek. Koordineli çalışma sürdürülmesi sağlanacak. Çalışanların riskini en aza indirmek için gerekli tedbirler planlanacak. Tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile çalışanların görüşleri dikkate alınacak. Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak, sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Faaliyetlerin en az sayıda çalışanla sürdürülebilmesine ilişkin çalışma planı oluşturulacak.

Çalışanlar Düzenli Olarak Bilgilendirilecek
Çalışanlar sürekli bilgilendirilecek, çalışanların birbiriyle iletişimin asgari düzeyde olması sağlanacak. Çalışanların hayatının tehlikeye atılmaması doğru planlama ve uygun tedbirlerle engellenecek. Çalışanların ateşi sabah işe giriş, öğle arasında işe başlamadan önce ölçülecek. Ateşi yüksek olanlar iş yeri hekimine yönlendirilecek. Alınacak tedbirler hakkında çalışanlar düzenli olarak bilgilendirilecek. Hijyen kurallarının takibi sağlanacak. Zorunlu olmadıkça şantiyeye ziyaretçi girişi yasaklanacak. Toplantılar video konferans gibi yöntemlerle uzaktan gerçekleştirilecek. Çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanması sağlanacak. Koronavirüs belirtisi olan çalışanlar maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılacak.

Hijyen Kurallarına Dikkat Edilmeli
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan 19 maddelik kılavuzda, şantiye alanlarındaki yemekhaneler ve dinlenme alanları ile ilgili dikkate alınması gereken önlemler ise bu şekilde sıralandı:
“Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ihlallerini önleyici tedbirler alınmalı.

Çalışanların, dezanfektana, suya sabuna erişimi sağlanmalı.

Düzenli havalandırma yapılmalı.

Gıda ihtiyaçlarında hijyen kurallarına dikkat edilmeli.

Malzemelerin depolandığı alanlarda tedbirler alınmalı.

Ülke genelindeki tedbirler ihlal edilmemeli.”

Etiketler;

Bakanlıktan İş yerinde Koronavirüs Yasası

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği;  Yapılan iş nedeniyle oluşabilecek her türlü uzun ve kısa vadeli sağlık problemlerinin yanı sıra, iş kazalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan çalışmaların tümüne verilen isimdir. Ülkemizde iş güvenliği, sadece iş yeri ile alakalı olarak değerlendirilmektedir. Aslında dünya genelini göz önüne aldığımızda iş güvenliği kavramı, ücretli olsun veya olmasın yapılan her türlü işin adıdır.

Buna örnek olarak evlerimizdeki boya işleri, kırma dökme işleri, hobi çalışmaları ve toplumun genelini ilgilendiren, cadde, sokak gibi kamusal alanlardaki uygulamalarda alınacak önlemleri gösterebiliriz.

Yaşam Alanı

Ülkemizde yaşam alanı olarak tanımladığımız bu kavramlar, aslında iş güvenliği veya diğer bir deyişle iş sağlığı ve güvenliği kavramını oluşturan etkenlerdir.

Ülkemizde geçmişte işçi sağlığı ve iş güvenliği olarak bilinen bu kavram, 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte, iş sağlığı ve güvenliği ana kanunu olarak anılmaktadır ve İSG olarak kısaltılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği

Proaktif Çözümler

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu sonrasında çıkan yönetmelikler ile Ülkemiz İş sağlığı ve güvenliği konusunda epey yol kat etmiştir. Özellikle yönetmeliklerin yayınlanması ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili neredeyse tüm hususlar dikkate alınarak meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi konusunda proaktif çözümler ortaya konulmuştur. OSGB’lerin sayısının artmasıyla ve zamanla iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşmasıyla ülkemizde iş sağlığı ve güzenliği konusunda ilerleme gözlemlenmektedir.

İş Yerlerinde Alınacak Önlemler

İş Yerlerinde Alınacak Önlemler; İş Yerlerinde Alınacak Önlemler, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yayımlanan, “Yeni koronavirüs salgını kapsamında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin iş yerlerinde aldıracağı tedbirler” kılavuzu, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve hemşirelerinin dikkatine sunuldu.

Servis araçlarından seyahatlere, iş yerine giriş-çıkışlardan çalışma ortamı ve yemekhanelere kadar koronavirüsle mücadelede alınması gereken tüm önlemlerin yer aldığı kılavuzda, görevlilerin önce kendini korumasının, kişisel hijyen ve koruyucu donanımları kullanmayı ihmal etmemesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Kılavuza göre, servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeninin sık aralıklarla sağlanması, servis kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere temasının mümkün olduğunca azaltılması, araçların taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanması, araç girişlerine el dezenfektanları konulması, seyahat süresince şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takmaları işverenlere önerilecek.

Zaruri olmadıkça seyahatlerin iptal edilmesi ya da azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yurt içi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapmaları engellenecek ve çalışma süresince sağlık durumları gözlemlenecek. Yurt dışından dönen kişilerin ise işe gitmekten kaçınmaları, Sağlık Bakanlığının 14 gün kuralına uymaları sağlanacak.

“İş Yerine Giriş ve Çıkışlarda Temaslı Sistemleri Kullanmayın”

İş yerine giriş ve çıkışlarda kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemeler yapılacak. Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan iş yerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemlerin kullanılması veya geçici süreyle bu sistemlerin kullanılmaması için işverenlere öneri sunulacak.

Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi istenecek. Ayrıca çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesi sağlanacak. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan çalışanlar iş yeri sağlık personeline, bulunmaması durumunda doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Çalışma Ortamlarında “Sosyal Mesafe” Kuralı Uygulanacak

Çalışma ortamlarında, koronavirüs salgını dikkate alınarak risk değerlendirmesi ve acil durum planları güncellenecek. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi, mümkün olduğu durumlarda bu kurala uygun iş organizasyonu yapılması temin edilecek.

İş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve hemşireler, ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olacak şekilde planlanmasını işverenlere önerecek.

Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapılması, mümkün olması halinde uzaktan çalışma gibi yöntemlerin tercih edilmesi, çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılmasının sağlanması da kılavuzdaki uyarılar arasında bulunuyor.

Klavye ve Ortak Telefonlar Sık Aralıklarla Dezenfekte Edilecek

Kılavuza göre, iş yerlerinde bilgisayar klavyeleri, ortak telefon, diyafon, mikrofon gibi kullanılan tüm araçlar farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıkça sık aralıklarla dezenfekte edilecek.

Bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel koruyucu donanımların seçilip kullanılması, asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, temas edilen yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlardan ve ellerle yüz bölgesine temas edilmesinden kaçınılması da iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve hemşirelerinin işverenlerden uygulanmasını isteyeceği tedbirler arasında.

“Su Sebilleri ve Çay Makinelerini Mümkün Olduğunca Kullanmayın”

Ayrıca kılavuzda, çalışma ortamlarına yeterli sayıda elle temas edilmesine gerek duyulmayan çöp kutularının yerleştirilmesi, tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması, iş elbiseleri ile harici elbiselerin temasını önlemek için ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması, ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinelerinin mümkün olduğunca kullanılmaması, çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmesi de yer alıyor.

Covid-19 şüphesi taşıyanların olması durumunda bu kişilerle temas eden çalışanlar belirlenerek, il veya ilçe sağlık müdürlüklerinin yönlendirmesine göre hareket edilmesi gerektiği aktarılan kılavuzda, toplantı ve eğitimlerin salgın bitene kadar ertelenmesi istendi.

Kılavuzda, yasal yükümlülükler nedeniyle ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle yapılmasının tercih edilmesi, elektronik ortamdan mesajlar, medya paylaşımı ve uzaktan eğitim araçlarıyla çalışanlara koronavirüsün yayılımının engellenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılması önerildi.

Yemekhaneler “Sosyal Mesafe” Kuralına Uygun Düzenlenecek

Kılavuzda, iş yerlerindeki yemekhaneler ve dinlenme alanları ile ilgili dikkate alınması gereken önlemler ise şu şekilde sıralandı:

“Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak, sıra ve masa düzeni uygun şekilde ayarlanmalı. Mümkünse, yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalı. Yemekhane ve dinlenme alanları sık aralıklarla dezenfekte edilmeli. Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalı.

Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak gibi malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunumu sağlanmalı. Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun davranması ve uygun kişisel koruyucu donanımları sağlanmalı.”

İş Yerlerinde Alınacak Önlemler

İSGB Nedir?

İSGB Nedir?; En az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur.

Kimler İSGB (İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi) Kurmak Zorundadır?

İSGB  kurulum zorunluluğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletmenin tehlike sınıfına göre çalışan sayısına bağlı olarak belirlenmiştir. Bu durumda az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan işletmelerin İSGB   kurulması gerekmektedir.

Hangi işletmeler OSGB hizmeti alacak Hangi işletme İSGB kurmak zorunda aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Çalışan sayısı Tehlike sınıfı Hizmet şekli Uygulama Tarihi
01-49 Az tehlikeli OSGB 30 Haziran 2014
50-999 Az tehlikeli OSGB 01 Ocak 2013
1000+ Az tehlikeli İSGB 01 Ocak 2013
01-49 Tehlikeli OSGB 30 Haziran 2013
50-749 Tehlikeli OSGB 01 Ocak 2013
750+ Tehlikeli İSGB 01 Ocak 2013
01-49 Çok Tehlikeli OSGB 30 Haziran 2013
50-499 Çok Tehlikeli OSGB 01 Ocak 2013
500+ Çok Tehlikeli İSGB 01 Ocak 2013

OSGB’ler (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Hakkında Yasal Düzenlemeler

OSGB’ler ilk olarak, 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”nde tanımlanmıştır.

20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği”, OSGB’leri yeniden tanımlamıştır.

Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, OSGB” tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiş

İSGB Nedir?

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) AVANTAJLARI NELERDİR?

  • İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet aldığınız  Osgb‘nin sorumluluğundadır.
  • Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği kurulunun alacağı kararlar daha kolay uygulanacaktır.

Çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği, Kapaklı iş sağlığı ve güvenliği, Saray iş sağlığı ve güvenliği, Çorlu iş sağlığı ve güvenliği, Tekirdağ iş sağlığı ve güvenliği, Trakya iş sağlığı ve güvenliği, Velimeşe iş güvenliği, Veliköy iş güvenliği, Çerkezköy iş güvenliği, Kapaklı, iş güvenliği, Çerkezköy şantiye iş güvenliği, Kapaklı inşaat iş güvenliği, Çerkezköy inşaat iş güvenliği Çorlu inşaat şantiye iş güvenliği, Çorlu fabrika iş güvenliği, Çerkezköy fabrika iş güvenliği, Veliköy fabrika iş güvenliği, Velimeşe fabrika iş güvenliği  www.cerkezkoyisguvenligi.com

Ormancılara İş Güvenliği Eğitimi

Ormancılara iş güvenliği eğitimi, Ülkemiz genelinde tüm kamu kuruluşları İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitimlere devam ediyor. Toplum bilincinin zamanla yayıldığı ve tedbirlerin arttırıldığı günümüzde, hedef iş kazaları ve meslek hastalıklarını azaltmak. Bu yüzden kamu ve özel sektör eğitimlere son yıllarda hız verdi. Aşağıdaki haber de bunu göstergesidir.

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki memurlara ve alanda çalışanlara, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Ormancılara iş güvenliği eğitimi,
Ormancılara iş güvenliği eğitimi,

Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki memurlara ve alanda çalışanlara verilen eğitimle, olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Orhaneli Orman işletme Müdürü Sadettin Özer tarafından verilen eğitimi katılımcılar can kulağı ile dinledi. İş güvenliğin ölümle sonuçlanabilecek kazalarda büyük önem taşıdığı ve verilen eğitimler sonucunda ise güzel sonuçlar aldığını belirten Özer, çalışanların mesleki hastalıklar ve ilk yardım eğitimlerinin de verildiğini söyledi.

Ergene İş Güvenliği Semineri

Ergene İş sağlığı ve güvenliği semineri; İş Sağlığı ve güvenliği konusunda, ülkemiz kamu kurum, kuruluşları ve özel sektör olarak, eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Ergene, Tekirdağ, Saray, Süleymanpaşa ve tüm Trakya İş sağlığı ve güvenliği konusunda, eğitimler seminerler toplantılar düzenliyor. A sınıfı Çok tehlikeli, İş güvenliği uzmanları, B Tehlikeli sınıf, İş güvenliği uzmanları ve C sınıfı az tehlikeli İş güvenliği uzmanları eğitimler veriyor. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yayılması ve halk tarafından benimsenmesi için; bu toplantıların, eğitimlerin, faaliyetlerin yanı sıra, ilkokul, lise ve üniversitelerde ders olarak verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Site yönetimi olarak aşağıdaki yayınladığımız haberde bölgemizde İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan eğitimlere yöneliktir.

Kaymakam Sayın Fatih KIZILTOPRAK’ın talimatlarıyla Ergene Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bölgedeki iş ve çeşitli sektör temsilcileri ile insan kaynakları müdürlerine ‘’İş Güvenliği ve İş Sağlığında Sorumluluğu Paylaşıyoruz’’ konulu bir seminer düzenledi.

Ergene İş sağlığı ve güvenliği semineri
Ergene İş sağlığı ve güvenliği semineri

 

Ergene İş sağlığı ve güvenliği semineri
Ergene İş sağlığı ve güvenliği semineri

İnsanların çalışma ortamlarında başına birçok üzücü olayın gelebileceğini dolayısıyla İş kazalarının basite alınmayacak kadar önemli bir konu olduğunu vurgulayan Kaymakam KIZILTOPRAK, İş güvenliği ve İş sağlığı ile ilgili çalışmalarını İlçemizde artırarak devam ettireceklerini belirterek seminerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etiketler: Çerkezköy iş güvenliği Kapaklı iş güvenliği

Saray iş güvenliği, Çorlu iş güvenliği, Çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği, Kapaklı iş sağlığı ve güvenliği, Vize İş Güvenliği, Saray iş sağlığı ve güvenliği, Çorlu iş sağlığı ve güvenliği, Tekirdağ iş sağlığı ve güvenliği, Trakya iş sağlığı ve güvenliği, İstanbul iş sağlığı ve güvenliği, www.cerkezkoyisguvenligi.com

Çerkezköy A sınıfı iş güvenliği uzmanı, B sınıfı iş güvenliği uzmanı, Çerkezköy C sınıfı iş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi, Diğer sağlık personeli, Çerkezköy Çorlu Kapaklı Bölgesinde OSGB ‘ler, Çerkezköy OSGB,Güneşler OSGB, Med Akademi OSGB, Hekimpark OSGB, Çetin Akademi OSGB, Çözüm için İş sağlığı ve güvenliği OSGB, çerkezköy osgb, çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği, Siam OSGB, Avrupa OSGB, Çorlu Osgb, Çerkezköy isg, Çorlu isg, Kapaklı isg, Trakya isg

BAKAN SOYLU’DAN İŞ GÜVENLİĞİ MESAJI

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi her geçen gün ülkemizde artıyor. 8. si Haliç Kongre merkezinde düzenlenen Uluslararası İş sağlığı ve güvenliği konferansında İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular konuşulacak bakan Soylu’da 4 ve 11 mayıs arasında İş sağlığı ve güvenliği haftasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sitesinde mesaj yayınladı.

dsdsadasd acsdcs

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN SÜLEYMAN SOYLU , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Süleyman Soylu’nun yayınladığı mesaj şöyledir:

“İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının asli unsurudur”

Bilindiği gibi ülkemizde 1987 yılından beri her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası”’nın bu yıl 30.su kutlanmaktadır. Hafta etkinlikleri çerçevesinde 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’da sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Başbakanımızın katılımlarıyla, tarih boyunca sadece kültürün ve medeniyetin değil ekonominin ve üretimin de başkentlerinden biri olmuş olan İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün işveren, işçi ve memur başta olmak üzere tüm toplumda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için bu hafta boyunca başta Bakanlığımız olmak üzere Sendikalar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından ülkemizin dört bir yanında konferanslar, seminerler, paneller gibi pek çok etkinlik tertip edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna AK Parti hükümetleri döneminde büyük önem verilmiş ve bu yaklaşımın ilk adımı olarak 2003 yılında İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Böylece iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak bir yapıya kavuşturulmuştur.

Bu tarihten itibaren sergilenen yeni yaklaşım doğrultusunda,  dünyada bu konuda yaşanan gelişmeler de yakından takip edilmiş; 59 ILO Sözleşmesi ülkemiz tarafından onaylanmıştır. Bu sözleşmelerden İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin temel sözleşmeler şunlardır;

•          155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme,

•          161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme,

•          187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi,

•          167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi,

•          176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda AB mevzuatına uyum kapsamında pek çok mevzuat hazırlığı yapılmış ve nihayet 2012 yılında müstakil bir kanun düzenlemesi yapılarak “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” yürürlüğe girmiştir.  Kanuna ilaveten 36 yönetmelik ve 7 tebliğ de, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunla birlikte;

•          Mevzuat çalışmalarında kuralcı yaklaşımdan ziyade risk değerlendirmesine dayalı önleyici, koruyucu ve iyileştirici bir anlayış benimsenmiş;

•          “İşçi” tabirinin yerine “çalışan” kavramı getirilerek tüm çalışanlar ve tüm işyerleri aynı kanun altında toplanmış;

•          Ferdi koruma yerine toplu koruma tedbirlerine öncelik verilmiştir.

Ayrıca 2002-2016 yılları arasında yapılan 39 ulusal ve 11 uluslararası proje ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık artırılması alanında önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulmuştur.

Ülkemizin ulusal hedef ve stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve bu uygulamaların izlenmesi amacıyla 2006-2008 Dönemi I. Politika Belgesi, 2009-2013 dönemi II. Politika Belgesi ve 2014-2018 Dönemi III. Politika Belgesi ve Eylem Planı yayınlanmıştır.

2002 Yılından 2014 yılına kadar işyeri sayısında %131, çalışan sayısında %153 artış meydana gelmiştir. İş gücü piyasasında sağlanan büyüme rakamlarına rağmen yukarıda zikrettiğimiz çalışmalar neticesinde aynı dönemde ölümlü iş kazası ve meslek hastalıklarında %27 oranında azalma sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalığı arttırma amacıyla İSG Haftası kapsamında yapılan etkinlikler; 2001 yılından itibaren uluslararası platforma taşınmış ve Uluslararası İSG Konferansı olarak iki yılda bir düzenlenmeye başlamıştır.  Global işbirliği çerçevesinde 19. Dünya İSG Kongresi 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’ da gerçekleştirilmiştir. Son derece önemli bir platforma ev sahipliği yapılan bu organizasyonda, katılan 33 ülkenin Çalışma Bakanlarının imzaladığı İstanbul Bildirisi yayınlanmış, 38 Bakan ve Sayın Başbakanımızın katılımı ile üst düzey bir açılış gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’ de iş sağlığı ve güvenliği konusunda tarafların farkındalığının artırılması amacıyla ILO, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri yürütülmekte ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, uzman değişimi ve eğitimler gerçekleştirilmektedir.

2016 yılında 8 incisi düzenlenecek olan Konferansın konusu “Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak belirlenmiştir.

Bütün bu çalışma ve atılımların hepsi de çalışma hayatına insan odaklı, insan hayatını ve mutluluğunu önceleyen yaklaşımın bir ürünüdür. Şu gerçek iyi bilinmelidir ki İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının asli bir unsurudur. Çünkü çalışma hayatı, insan üzerinden yürüyen bir süreç olup iş kazalarından korunarak üretime sağlıklı bir şekilde devam edilmesi hem insani açıdan hem de ekonomik açıdan önemlidir.

İş ve meslek kazalarının toplumlara yüklediği maddi ve manevi maliyetin boyutu çoğu zaman göründüğünden daha ağırdır. Çünkü her bir çalışanın sistemden bir iş kazası neticesinde çekilmesi sadece iş kaybına değil bilgi ve tecrübe kaybına da yol açmakta, bakmakla yükümlü olduğu kimseler açısından da sosyal dengeyi sarsıcı etkilere yol açmaktadır.

Ve herşeyin ötesinde, insan hayatı başlı başına kutsaldır. Onu herhangi bir tedbirsizliğe ve ihmale kurban veremeyiz. İşte bu yüzden, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırmak, bu konuda gerekli yasal adımları atmak, toplumdaki eğitim ve bilinç düzeyini arttırmak zorundayız.

İş kazalarının en aza indiği, insanların huzur ve güven içinde üretim yapabildikleri bir iş hayatına ulaşmak adına ortaya koyduğumuz bu çalışmalar, hız kesmeden devam edecektir.

Bu vesileyle İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın  çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, organizasyonlarda emeği geçenleri ve bütün katılımcıları en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Etiketler: Çerkezköy iş güvenliği Kapaklı iş güvenliği

Saray iş güvenliği Çorlu iş güvenliği Çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği Kapaklı iş sağlığı ve güvenliği Vize İş Güvenliği Saray iş sağlığı ve güvenliği Çorlu iş sağlığı ve güvenliği Tekirdağ iş sağlığı ve güvenliği Trakya iş sağlığı ve güvenliği www.cerkezkoyisguvenligi.com

Çerkezköy A sınıfı iş güvenliği uzmanı B sınıfı iş güvenliği uzmanı Çerkezköy C sınıfı iş güvenliği uzmanı İş yeri hekimi Diğer sağlık personeli

Çerkezköy Çorlu Kapaklı Bölgesinde OSGB ‘ler Çerkezköy OSGB,Güneşler OSGB, Med Akademi OSGB, Hekimpark OSGB, Çetin Akademi OSGB, Çözüm için İş sağlığı ve güvenliği OSGB, çerkezköy osgb, çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği, Siam OSGB, Avrupa OSGB, Çorlu Osgb, Çerkezköy isg, Çorlu isg, Kapaklı isg, Trakya isg, Çerkezköy Osb, Çerkezköy ogs, İstanbul iş güvenliği, İstanbul iş sağlığı ve güvenliği

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYAN KAMUDAN İHALE ALAMAYACAK

Kamu İhale Kurumunun (KİK) yapım işleri ve hizmet alımı ihaleleri· uygulama yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

dfdfdfdfdfdfdf

Bu değişikliğe göre,  her iki türdeki ihalelere katılacak yüklenicilerin, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamaları ve bu konudaki tüm giderleri karşılamaları hükme bağlandı.

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ZORUNLU OLACAK

Anılan düzenleme çerçevesinde çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç-gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi, uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğunda olacak.

BELGESİZ ÇALIŞILMAYACAK

Yüklenici, mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenleri çalıştıramayacak.

Diğer yandan yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, hizmetinde çalışanlar için gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, dinlenmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, meslek hastalıklarından korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uyacak. Ayrıca, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri alacak.

PRİM BORCU OLANLARA İŞ YOK

Ayrıca pirim borcu olanlar dikkate alınıp ihale alamayacaklar.

Etiketler: Çerkezköy iş güvenliği Kapaklı iş güvenliği

Saray iş güvenliği Çorlu iş güvenliği Çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği Kapaklı iş sağlığı ve güvenliği Vize İş Güvenliği Saray iş sağlığı ve güvenliği Çorlu iş sağlığı ve güvenliği Tekirdağ iş sağlığı ve güvenliği Trakya iş sağlığı ve güvenliği www.cerkezkoyisguvenligi.com

Çerkezköy A sınıfı iş güvenliği uzmanı B sınıfı iş güvenliği uzmanı Çerkezköy C sınıfı iş güvenliği uzmanı İş yeri hekimi Diğer sağlık personeli

Çerkezköy Çorlu Kapaklı Bölgesinde OSGB ‘ler Çerkezköy OSGB,Güneşler OSGB, Med Akademi OSGB, Hekimpark OSGB, Çetin Akademi OSGB, Çözüm için İş sağlığı ve güvenliği OSGB, çerkezköy osgb, çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği, Siam OSGB, Avrupa OSGB, Çorlu Osgb, Çerkezköy isg, Çorlu isg, Kapaklı isg, Trakya isg, Çerkezköy Osb, Çerkezköy ogs, İstanbul iş güvenliği, İstanbul iş sağlığı ve güvenliği

BELEDİYE PERSONELİNE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Ülkemizde, iş güvenliği kültürü yerleşiyor. Eğitimler kamu ve özel sektörlerde devam ediyor. Bu tarz haberleri yayınlarken, sevincimiz kat ve kat büyüyor. Darısı Çerkezköy, Çorlu, Saray, Kapaklı, Vize ve tüm Trakya belediyelerinin başına diyelim

Yunusemre Belediyesi, kentin temizlik neferlerine önce iş güvenliği açısından görev yaparken nelere dikkat etmeleri konusunda eğitim verdi, ardından iş sağlığı çalışmaları kapsamında aşı vurdu.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Yunusemre Belediyesi personelin bilinçlendirilmesi kapsamında gerçekleştirilen eğitimleri sürdürüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği tarafından Belediye Şantiyesi’nde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline yönelik Çöp Araçlarının Güvenli Kullanımı hakkında eğitim verildi. İş Güvenliği Uzmanı Bahar Eraslan tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 100 personelin katıldığı Temel İş Güvenliği eğitimlerinin belirli aralıklar ile devam edeceği kaydedildi.  Eğitimlerin ardından eğitime katılan personele Tetanos aşısı vuruldu.

Kaynak: http://www.yunusemre.bel.tr/haberdetay.php?HaberNo=1388

Etiketler: Çerkezköy iş güvenliği Kapaklı iş güvenliği

Saray iş güvenliği Çorlu iş güvenliği Çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği Kapaklı iş sağlığı ve güvenliği Vize İş Güvenliği Saray iş sağlığı ve güvenliği Çorlu iş sağlığı ve güvenliği Tekirdağ iş sağlığı ve güvenliği Trakya iş sağlığı ve güvenliği www.cerkezkoyisguvenligi.com

Çerkezköy A sınıfı iş güvenliği uzmanı B sınıfı iş güvenliği uzmanı Çerkezköy C sınıfı iş güvenliği uzmanı İş yeri hekimi Diğer sağlık personeli

Çerkezköy Çorlu Kapaklı Bölgesinde OSGB ‘ler Çerkezköy OSGB,Güneşler OSGB, Med Akademi OSGB, Hekimpark OSGB, Çetin Akademi OSGB, Çözüm için İş sağlığı ve güvenliği OSGB, çerkezköy osgb, çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği, Siam OSGB, Avrupa OSGB, Çorlu Osgb, Çerkezköy isg, Çorlu isg, Kapaklı isg, Trakya isg, Çerkezköy Osb, Çerkezköy ogs, İstanbul iş güvenliği, İstanbul iş sağlığı ve güvenliği