Ergene İş Güvenliği Semineri

Ergene İş sağlığı ve güvenliği semineri; İş Sağlığı ve güvenliği konusunda, ülkemiz kamu kurum, kuruluşları ve özel sektör olarak, eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Ergene, Tekirdağ, Saray, Süleymanpaşa ve tüm Trakya İş sağlığı ve güvenliği konusunda, eğitimler seminerler toplantılar düzenliyor. A sınıfı Çok tehlikeli, İş güvenliği uzmanları, B Tehlikeli sınıf, İş güvenliği uzmanları ve C sınıfı az tehlikeli İş güvenliği uzmanları eğitimler veriyor. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yayılması ve halk tarafından benimsenmesi için; bu toplantıların, eğitimlerin, faaliyetlerin yanı sıra, ilkokul, lise ve üniversitelerde ders olarak verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Site yönetimi olarak aşağıdaki yayınladığımız haberde bölgemizde İş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan eğitimlere yöneliktir.

Kaymakam Sayın Fatih KIZILTOPRAK’ın talimatlarıyla Ergene Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bölgedeki iş ve çeşitli sektör temsilcileri ile insan kaynakları müdürlerine ‘’İş Güvenliği ve İş Sağlığında Sorumluluğu Paylaşıyoruz’’ konulu bir seminer düzenledi.

Ergene İş sağlığı ve güvenliği semineri
Ergene İş sağlığı ve güvenliği semineri

 

Ergene İş sağlığı ve güvenliği semineri
Ergene İş sağlığı ve güvenliği semineri

İnsanların çalışma ortamlarında başına birçok üzücü olayın gelebileceğini dolayısıyla İş kazalarının basite alınmayacak kadar önemli bir konu olduğunu vurgulayan Kaymakam KIZILTOPRAK, İş güvenliği ve İş sağlığı ile ilgili çalışmalarını İlçemizde artırarak devam ettireceklerini belirterek seminerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etiketler: Çerkezköy iş güvenliği Kapaklı iş güvenliği

Saray iş güvenliği, Çorlu iş güvenliği, Çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği, Kapaklı iş sağlığı ve güvenliği, Vize İş Güvenliği, Saray iş sağlığı ve güvenliği, Çorlu iş sağlığı ve güvenliği, Tekirdağ iş sağlığı ve güvenliği, Trakya iş sağlığı ve güvenliği, İstanbul iş sağlığı ve güvenliği, www.cerkezkoyisguvenligi.com

Çerkezköy A sınıfı iş güvenliği uzmanı, B sınıfı iş güvenliği uzmanı, Çerkezköy C sınıfı iş güvenliği uzmanı, İş yeri hekimi, Diğer sağlık personeli, Çerkezköy Çorlu Kapaklı Bölgesinde OSGB ‘ler, Çerkezköy OSGB,Güneşler OSGB, Med Akademi OSGB, Hekimpark OSGB, Çetin Akademi OSGB, Çözüm için İş sağlığı ve güvenliği OSGB, çerkezköy osgb, çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği, Siam OSGB, Avrupa OSGB, Çorlu Osgb, Çerkezköy isg, Çorlu isg, Kapaklı isg, Trakya isg

BAKAN SOYLU’DAN İŞ GÜVENLİĞİ MESAJI

İş sağlığı ve güvenliğinin önemi her geçen gün ülkemizde artıyor. 8. si Haliç Kongre merkezinde düzenlenen Uluslararası İş sağlığı ve güvenliği konferansında İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular konuşulacak bakan Soylu’da 4 ve 11 mayıs arasında İş sağlığı ve güvenliği haftasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sitesinde mesaj yayınladı.

dsdsadasd acsdcs

 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SAYIN SÜLEYMAN SOYLU , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Süleyman Soylu’nun yayınladığı mesaj şöyledir:

“İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının asli unsurudur”

Bilindiği gibi ülkemizde 1987 yılından beri her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası”’nın bu yıl 30.su kutlanmaktadır. Hafta etkinlikleri çerçevesinde 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’da sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Başbakanımızın katılımlarıyla, tarih boyunca sadece kültürün ve medeniyetin değil ekonominin ve üretimin de başkentlerinden biri olmuş olan İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün işveren, işçi ve memur başta olmak üzere tüm toplumda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için bu hafta boyunca başta Bakanlığımız olmak üzere Sendikalar, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları tarafından ülkemizin dört bir yanında konferanslar, seminerler, paneller gibi pek çok etkinlik tertip edilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna AK Parti hükümetleri döneminde büyük önem verilmiş ve bu yaklaşımın ilk adımı olarak 2003 yılında İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür. Böylece iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak bir yapıya kavuşturulmuştur.

Bu tarihten itibaren sergilenen yeni yaklaşım doğrultusunda,  dünyada bu konuda yaşanan gelişmeler de yakından takip edilmiş; 59 ILO Sözleşmesi ülkemiz tarafından onaylanmıştır. Bu sözleşmelerden İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin temel sözleşmeler şunlardır;

•          155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme,

•          161 Sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme,

•          187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi,

•          167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi,

•          176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda AB mevzuatına uyum kapsamında pek çok mevzuat hazırlığı yapılmış ve nihayet 2012 yılında müstakil bir kanun düzenlemesi yapılarak “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” yürürlüğe girmiştir.  Kanuna ilaveten 36 yönetmelik ve 7 tebliğ de, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunla birlikte;

•          Mevzuat çalışmalarında kuralcı yaklaşımdan ziyade risk değerlendirmesine dayalı önleyici, koruyucu ve iyileştirici bir anlayış benimsenmiş;

•          “İşçi” tabirinin yerine “çalışan” kavramı getirilerek tüm çalışanlar ve tüm işyerleri aynı kanun altında toplanmış;

•          Ferdi koruma yerine toplu koruma tedbirlerine öncelik verilmiştir.

Ayrıca 2002-2016 yılları arasında yapılan 39 ulusal ve 11 uluslararası proje ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalık artırılması alanında önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi kurulmuştur.

Ülkemizin ulusal hedef ve stratejilerinin belirlenmesi, uygulanması ve bu uygulamaların izlenmesi amacıyla 2006-2008 Dönemi I. Politika Belgesi, 2009-2013 dönemi II. Politika Belgesi ve 2014-2018 Dönemi III. Politika Belgesi ve Eylem Planı yayınlanmıştır.

2002 Yılından 2014 yılına kadar işyeri sayısında %131, çalışan sayısında %153 artış meydana gelmiştir. İş gücü piyasasında sağlanan büyüme rakamlarına rağmen yukarıda zikrettiğimiz çalışmalar neticesinde aynı dönemde ölümlü iş kazası ve meslek hastalıklarında %27 oranında azalma sağlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda farkındalığı arttırma amacıyla İSG Haftası kapsamında yapılan etkinlikler; 2001 yılından itibaren uluslararası platforma taşınmış ve Uluslararası İSG Konferansı olarak iki yılda bir düzenlenmeye başlamıştır.  Global işbirliği çerçevesinde 19. Dünya İSG Kongresi 11-15 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul’ da gerçekleştirilmiştir. Son derece önemli bir platforma ev sahipliği yapılan bu organizasyonda, katılan 33 ülkenin Çalışma Bakanlarının imzaladığı İstanbul Bildirisi yayınlanmış, 38 Bakan ve Sayın Başbakanımızın katılımı ile üst düzey bir açılış gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’ de iş sağlığı ve güvenliği konusunda tarafların farkındalığının artırılması amacıyla ILO, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri yürütülmekte ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, uzman değişimi ve eğitimler gerçekleştirilmektedir.

2016 yılında 8 incisi düzenlenecek olan Konferansın konusu “Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” olarak belirlenmiştir.

Bütün bu çalışma ve atılımların hepsi de çalışma hayatına insan odaklı, insan hayatını ve mutluluğunu önceleyen yaklaşımın bir ürünüdür. Şu gerçek iyi bilinmelidir ki İş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatının asli bir unsurudur. Çünkü çalışma hayatı, insan üzerinden yürüyen bir süreç olup iş kazalarından korunarak üretime sağlıklı bir şekilde devam edilmesi hem insani açıdan hem de ekonomik açıdan önemlidir.

İş ve meslek kazalarının toplumlara yüklediği maddi ve manevi maliyetin boyutu çoğu zaman göründüğünden daha ağırdır. Çünkü her bir çalışanın sistemden bir iş kazası neticesinde çekilmesi sadece iş kaybına değil bilgi ve tecrübe kaybına da yol açmakta, bakmakla yükümlü olduğu kimseler açısından da sosyal dengeyi sarsıcı etkilere yol açmaktadır.

Ve herşeyin ötesinde, insan hayatı başlı başına kutsaldır. Onu herhangi bir tedbirsizliğe ve ihmale kurban veremeyiz. İşte bu yüzden, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırmak, bu konuda gerekli yasal adımları atmak, toplumdaki eğitim ve bilinç düzeyini arttırmak zorundayız.

İş kazalarının en aza indiği, insanların huzur ve güven içinde üretim yapabildikleri bir iş hayatına ulaşmak adına ortaya koyduğumuz bu çalışmalar, hız kesmeden devam edecektir.

Bu vesileyle İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın  çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, organizasyonlarda emeği geçenleri ve bütün katılımcıları en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.

Etiketler: Çerkezköy iş güvenliği Kapaklı iş güvenliği

Saray iş güvenliği Çorlu iş güvenliği Çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği Kapaklı iş sağlığı ve güvenliği Vize İş Güvenliği Saray iş sağlığı ve güvenliği Çorlu iş sağlığı ve güvenliği Tekirdağ iş sağlığı ve güvenliği Trakya iş sağlığı ve güvenliği www.cerkezkoyisguvenligi.com

Çerkezköy A sınıfı iş güvenliği uzmanı B sınıfı iş güvenliği uzmanı Çerkezköy C sınıfı iş güvenliği uzmanı İş yeri hekimi Diğer sağlık personeli

Çerkezköy Çorlu Kapaklı Bölgesinde OSGB ‘ler Çerkezköy OSGB,Güneşler OSGB, Med Akademi OSGB, Hekimpark OSGB, Çetin Akademi OSGB, Çözüm için İş sağlığı ve güvenliği OSGB, çerkezköy osgb, çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği, Siam OSGB, Avrupa OSGB, Çorlu Osgb, Çerkezköy isg, Çorlu isg, Kapaklı isg, Trakya isg, Çerkezköy Osb, Çerkezköy ogs, İstanbul iş güvenliği, İstanbul iş sağlığı ve güvenliği