Buradasın: Çerkezköy iş güvenliği İş Güvenliği Danışmanlığı

İş Güvenliği Danışmanlığı

İş Güvenliği Danışmanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ile konularında uzmanlaşmış mühendisler ile işletme ve işyerlerine danışmanlık yapılır. Risk Değerlendirmesi Makro İş Güvenliği,her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Az tehlikeli C sınıf iş güvenliği uzmanları Tehlikeli B sınıf iş güvenliği uzmanları ve Çok tehlikeli A sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ile iş yerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk kavramları dersler vererek anlatıp önlemler alınır. İş Güvenliği Hizmeti İşverenlerin yasalarca öngörülen işçilere sağlık güvenlik eğitimlerini, o işyerinin özel koşullarını öne çıkaran bir eğitimdir. Bu yüzden,

Devamını oku...

Çerkezköy iş güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme   İş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü Nedir MADDE 5 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a) Çalışanları arasından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki niteliklere sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirir. b) Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. c) Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyeri

Devamını oku...

ACİL DURUM EYLEM PLANLAMASI

ACİL DURUM EYLEM PLANLAMASI NEDİR: Doğal afetler, yangın, kimyasal ya da basınçlı kapların patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi durumlarda işyeri bireylerinin alması gereken tedbirler zincirinin neler olmasının anlatılması, planlanması ve ilgili tatbikatların yapılmasına "Acil Eylem Planı" diyoruz. Bu gibi durumlarda malesef trajik bir o kadarda ders alınması gereken olaylara şahit olduk. Acil eylem planlamaları firmalarda yaşanabilecek olası risklere karşı işyerindeki bireyleri hazırlıklı tutma amacını güden bir dizi planı, iş bölümünü ve tatbikatları içerir. Afet ve acil durum yönetiminin dört aşamasına ( hazırlık, zarar azaltma, müdahale, iyileştirme) uygun olarak kurduğumuz Acil Durum Yönetim Sistemi, esnek planlama anlayışı ile hazırladığımız planlar, kontrol listeleri,  formlar, talimatlarda

Devamını oku...

Risk Analizi

RİSK ANALİZİ Risk degerlendirme,riski kabul edilebilir düzeye indirebilmek amacıyla yapılan her türlü eylem ve tehlikeyi degerlendirme yöntemidir. Riskleri degerlendirirken tehlikenin neden oldugu olayın sonuçları ve olasılıgı dikkate alınmalıdır. Bu sayede gelecekte olabilecek olaylar ve onların potansiyel sonuçları hakkında kararlar verebilir ve önlemler alabiliriz. Uygun bilgi kullanılarak olay hakkında çok kesin bir sekilde emin olmasak da,en iyi tahmini yapabiliriz. RİSK ANALİZİ (Değerlendirmesi) İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların bütünü ifade eder. Diğ

Devamını oku...

Hakkımızda

Çerkezköy ve Trakya'da İş sağlığı ve güvenliğinde yapılacak hizmetlerde yasal mevzuata hakim olmanın yanında incelemelerde değinilen konularda mutlaka kendilerinde tecrübe haline gelmiş ve yaşanılmış olayların ışığında bu hizmetlerin veriliyor olması hiçbir yerde bulunamayacak bir farklılık oluşturmaktadır. Hekim ve uzmanlar kendi branşlarında sürekli kendilerini geliştirmeye önem verir, her özel durumlar için özgün çözümler üretir. Önerilerinin uygunluğu ve yerindeliğine ve ekonomik olmasına özen gösterir. İşyeri İSG performansını arttırmak amacıyla çalışanların motivasyonlarının artırılmasına, sürecin sahiplenilmesine önem verir. Danışmanlık olarak  çalışanların sağlığı ve güvenliği için çok önemli bir iş yaptığımızın farkındayız. Çerkezköy iş sağlığı ve  güv

Devamını oku...

Kurumsal

Çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği sizlere risk değerlendirme ve risk yönetiminde konusunda uzman mühendisler ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile danışmanlık hizmeti vermektedir. Çerkezköy iş güvenliği olarak misyonumuz iş sağlığı ve güvenliği yönünden tüm tehlikelerin ve oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılması için risk yönetim hizmetlerini sürdürülebilir bir şekilde sunmaktır. Çerkezköy iş sağlığı ve güvenliği İlk yardım Eğitimi Patlamadan korunma dökümanı hazırlanması Psikolojik temelli risk analizi Mesleki yeterlilik eğitimi Yüksekte çalışma eğitimi Motivasyon eğitimi İş güvenliğinde psikolpji eğitimi(uzmanlar için) İş güvenliğinde iletişim eğitimi(uzmanlar için) Kişisel koruyucu donanım yönetimi ve eğitimi gibi eğitim planlama ve döküman

Devamını oku...

İsgb Nedir?

İsgb Nedir? İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Kimler İsgb (İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi) Kurmak Zorundadır?  İSGB kurulum zorunluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işletmenin tehlike sınıfına göre çalışan sayısına bağlı olarak belirlenmiştir. Bu durumda az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan işletmelerin İSGB kurulması gerekmektedir. Hangi işletmeler OSGB hizmeti alacak Hangi işletme İSGB kurmak zorunda aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Çalışan sayısı Tehlike sınıfı Hizmet şekli Uygulama Tarihi 01-49 Az tehlikeli OSGB 30 Haziran 2014 50-999 Az tehlikeli OSGB 01 Ocak 2013 1000+ Az tehlikeli İSGB 01 Ocak 2013 01

Devamını oku...

http://www.marmaraosgb.com